90840 - Η αποστολή συνεχίζεται

Ν. Λυγερός

Η αποστολή συνεχίζεται
λόγω ανάγκης
στην Κύπρο
διότι πρέπει
να γίνει
η αφύπνιση
σε όλα
τα επίπεδα
και σε όλους
τους τομείς
αν θέλουμε
πραγματικά
την απελευθέρωση
της Μεγαλονήσου
κι όχι λύσεις
συμβιβασμών.