90841 - Αντιλαμβάνεσαι

Ν. Λυγερός

Αντιλαμβάνεσαι
ότι ο αγώνας
δεν γίνεται
μόνο με λόγια
διότι
όταν υπάρχει
κατοχή
μετά από εισβολή
η ελευθερία
δεν έρχεται
μόνη της
αλλά πάντα
με τη διαδικασία
της απελευθέρωσης.