90842 - Το θέμα της δικαίωσης

Ν. Λυγερός

Το θέμα της δικαίωσης
είναι πιο σημαντικό
από εκείνο
της δικαιοσύνης
διότι μόνο
η πρώτη
λειτουργεί
με την Ανθρωπότητα
ενώ η δεύτερη
είναι εξαρτημένη
από τις κοινωνίες
της αδιαφορίας
που αποφεύγουν
τις αξίες
λόγω αρχών.