91257 - Όταν μιλούμε

Ν. Λυγερός

Όταν μιλούμε
με ανθρώπους
που υποφέρουν
χρειάζονται πρώτα
συμπαράσταση
και μόνο μετά
εξηγήσεις
για τα νέα
δεδομένα
της στρατηγικής
πραγματικότητας