91259 - Αν καταφέρνεις

Ν. Λυγερός

Αν καταφέρνεις
να μετατρέπεις
τις ανάγκες
σε ενέργεια
τότε μπορείς
να μεταμορφώσεις
τη ζωή
των ψυχών
αφού παλεύουν πια
για την αρμονία
της Ανθρωπότητας.