91261 - Η κατάσταση κρίσης

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση κρίσης
παραμένει πάντα
μια δυνατή ευκαιρία
για την εύρεση
μιας καινοτομίας
κατά συνέπεια
η ορθολογική προσέγγιση
επιτρέπει στη στρατηγική
να ξεπεράσει
αδιανόητα εμπόδια
την κατάλληλη στιγμή.