91262 - Όταν επιτέλους νιώθεις

Ν. Λυγερός

Όταν επιτέλους νιώθεις
τα προβλήματα
που δημιουργεί
η πολιτική
συνειδητοποιείς
πόσο εύστοχη
είναι η χρήση
της στρατηγικής
ακόμα κι αν προβληματίζει
την πλειοψηφία
που δεν ξέρει πώς λειτουργεί.