91291 - Η Ανθρώπινη σκιά του φωτός

Ν. Λυγερός

Η Ανθρώπινη σκιά του φωτός.