91299 - Αθάνατη πέτρα, εφήμερη φύση και Χρόνος

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι δίπλα από την πέτρα που είναι αθάνατη μες τη φύση που είναι εφήμερη, καταλαβαίνεις ότι συμβαδίζουν για τον Χρόνο.