9179 - Το τζάκι με τους κόκκινους πίνακες

Ν. Λυγερός

Το τζάκι έκαιγε το δέρμα μας
και φώτιζε τους κόκκινους πίνακες
που έλεγαν για το παρελθόν
και για τις μάχες των ιπποτών
που δεν έπαψαν ποτέ
να αντιστέκονται στον κατακτητή
ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι
είχαν αποδεχθεί την ήττα τους.