9825 - Οι μικρές μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Οι μικρές μαθήτριες
παρέμειναν σιωπηλές
όταν ο Δάσκαλος
τους μίλησε για τους Δίκαιους
δεν είχαν ακούσει
ποτέ αυτήν την έκφραση
για ανθρώπους
και σιγά σιγά
ανέβηκαν στη σκηνή
για να ζήσουν μαζί του
εκείνη την εποχή
δίχως να ντραπούν
διότι το θέατρο
επέτρεπε σε όλες
να εκφράσουν τις σκέψεις
μέσω των συναισθημάτων.