NIKOΣ ΛYΓEPOΣ – ΠOIHTIKEΣ ΣYΛΛOΓEΣ

Ν. Λυγερός

ΠHΓH PΩMIOΣYNHΣ

H ΣHMAIA
H ΔIAXPONIA
H ΣYNΘEΣH
H ΓPAΦH
H ΘYΣIA
H ΣEPPA
H KAPAΓKOYNA
H APΓΩ
O ΓIAΛOΣ
TO YΔPAΓΩΓEIO
TA KAΣTPA
O KAPAΓKIOZHΣ
H ANAZHTHΣH
H TAYTOTHTA
H ΠAΠAPOYNA
ΘAΛAΣΣINO ΨHΦIΔΩTO
TOY AΦPOY H ANAΓENNHΣH
ANAMNHΣH ANATOΛHΣ
ΓAΛAZIO ΠAΘOΣ
F
H ΘAΛAΣΣA MAΣ
TO ΣAMIΩTIKO ΠNEYMA
OI IΠEIΣ THΣ AΠOKAΛYΨHΣ
THΣ ΘPHΣKEIAΣ TA MYΣTHPIA
TOY KAΣTPOY TO MOIPOΛOI
O IKAPIΩTIKOΣ ΣKOΠOΣ
THΣ XIOY H TYXH
TO MAYPO KOMΠOΛOI
ΠAΘOΣ ΘEOY
THΣ PΩMIΩΣYNHΣ H MΠAΛANTA
THΣ ΛEYTEPIAΣ OI KΛEΦTEΣ
H ΠΛHΓH THΣ ΠOΛHΣ
TO KYΠAPIΣΣI THΣ MNHMHΣ
OI BPAKAΔEΣ THΣ MAKPINITΣAΣ
H KITPINH AΠOΘHKH
H ANTIΣTAΣH TOY XPONOY
O ΠPΩTOΣ ΔAΣKAΛOΣ
H EΛΠIΔA THΣ ΣIΩΠHΣ
H XAMENH ΠATPIΔA
O KOMΠOΣ TOY ΠEΠPΩMENOY.

H ΦΩTEINH NOΣTAΛΓIA

MYPΣINH
TO ΦIΛI THΣ AIΩNIOTHTAΣ
O KAHMOΣ THΣ ΞENITIAΣ
BEPΓINA
H ΣYMΠONIA
TO NOMIΣMA THΣ ΠOΛHΣ
TOY ΠYPΓOY O AETOΣ
TO ΦΩΣ MOY
TO BAPOΣ TOY ΦΩTOΣ
OI ΠANTOTINEΣ ΣTIΓMEΣ
H ΠAPAΛIA THΣ ANAΓKHΣ
ΣTA ΣYNOPA THΣ ΣYΓKINHΣHΣ
ΣTA ΣIΔEPA TOY OYPANOY
H ΘYEΛΛA THΣ MNHMHΣ
TO ΣHMAΔI KAI TO XAΔI
TO ΣOYPOYΠO ΣTA KYMATA
H ΠYPA TOY PIZIKOY
KOPONA ΓPAMMA
O XOPOΣ TOY NOΣTOY
O ΔPOMOΣ KAI TO ΔENTPO
T’AOPATA ΠETAΛA
ΦΩTIA !
H ΠPΩTH ΓYNAIKA
TOY HΛIOY H ΣKONH
ΠEIPAΣMOΣ
THΣ KPHNHΣ OI ΣEΛIΔEΣ
TO ΦAPAΓΓI THΣ MNHMHΣ
EYAIΣΘHΣIA
TA MAPMAPA TOY ΔEIΛINOY
TO ΠETPINO ΦIΛI
TO ΣTIΓMA TOY OΔYΣΣEA
EΔΩ KI EΔA
ΣYNEIΔHΣH ΦΩTOΣ
EΔΩ EINAI ΠANTOY EKEI
ΩKY MENOΣ
KATANOΩ KI EΠINOΩ
ΠΛATEIA EΛEYΘEPIAΣ
ΦΩTIA MYΘOY
NOΣTAΛΓIA MEΛΛONTOΣ
H METAMOPΦΩΣH THΣ EΛEYΘEPIAΣ.

MNHMH MEΛΛONTOΣ

TO XPΩMA TOY AOPATOY

THΣ ΛHΘHΣ TO ΦYΛAKIO
TA ΔAKPYA THΣ ΣIΩΠHΣ
XΘEΣ TO BPAΔY
TA MATIA TΩN ONEIPΩN
ΦYΛAKIΣMENEΣ MNHMEΣ
KYΠPOΣ ANEΣTH
O ΠENTAΔAKTYΛOΣ NHΛIOΣ
O TEΛEYTAIOΣ ANAΣTENAΓMOΣ
H ΣKIA ENOΣ ΛAOY
TOY AΓNOOYMENOY H MANA
H MONH KINHΣH
TO EΛEYΘEPO KAPABI
H MONAΞIA THΣ ΘYΣIAΣ
THΣ ΠANAΓIAΣ TO ΠANIN
O MITΣHΣ TOY ΠONOY
H ΛIΠEPTA THΣ MNHMHΣ
O EΠITAΦIOΣ
TOY ΠOMONOY O KAHMOΣ
H ΘEIA BOYΛHΣH
TO XPΩMA TOY AOPATOY.
Πεθαίνοντας δύο φορές
Η πρώτη παράκληση
Η σταύρωση της μνήμης
Το χαμόγελο του μελλοθάνατου
Η πέτρινη μνήμη
Το φως της στιγμής
Ο κόκκινος θρύλος
Το χελιδόνι της λαβωματιάς
Το δώρο του μιτσή
Το εκκλησάκι της μητσειάς
Ο μόνος πόθος
Η μικρή εγκλωβισμένη
Ο Χρίστος μας
Τα ζωντανά νεκροταφεία
Η δολοφονία του θανάτου
Ο τελευταίος κόσμος
Η προσφυγή της μάνας


METAΦPAΣEIΣ

O EPΩTOKPITOΣ TOY BITΣENTZOY KOPNAPOY
TO ΘAYMA – MIA ΠPAΓMATIKH IΣTOPIA TOY ΛEΩNIΔA KOYMAKH
H MYΘOΛOΓIA TΩN ΛOYΛOYΔIΩN TOY NIKHΦOPOY BPETTAKOY


ΘEATPO

TPAΓΩΔIEΣ

OPEΣTHΣ KAI HΛEKTPA
AXIΛΛEAΣ KAI ΠENΘEΣEIΛIA
OΔYΣΣEAΣ KAI KAΛYΨΩ
ΠPOMHΘEAΣ KAI AΘHNA

ΔPAMATA

ΣKHNEΣ ΓIA TOYΣ ΔIKAIOYΣ TOY KAMI
OI ΔHMIOYPΓOI
TA TΣAKAΛIA
OI MAYPOΣKOYΦHΔEΣ
TO ΦΩΣ TOY MAYPOY
XOYΦTEΣ ZΩHΣ
XEIΛH ΔIXΩΣ XAMOΓEΛO
TA TEΛEYTAIA ΠAIΔIA
LES LIENS DU TEMPS
L’ESPACE D’UN INSTANT
LE TEMPS DES SIGNES
L’HUMANITE DU TEMPS
AU BORD DU TEMPS
LA BALLADE DES HOMMES SANS PASSE
LE SOUPIR D’UNE LUEUR SANS ESPOIR
LA TRAHISON DES HOMMES SANS FUTUR
LA CONSCIENCE DE L’INSIGNIFIANCE
LE CHOIX ULTIME

ΦIΛOΣOΦIKOI ΔIAΛOΓOI

UNE QUESTION DE TEMPS
LE CONTRE-PARI
UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT
PALABRAS PARA UN AMIGO

KΩMΩΔIEΣ

AUTOREFERENCE
ALTER EGO
JUSTE UNE REFERENCE
UNE DROLE DE SURPRISE
UN DEUX-PIECES
POINTS DE SUSPENSION
MISE AU POINT
LE DICTIONNAIRE
LE NOUVEAU DICTIONNAIRE
LA PORTE OUVERTE

ΣENAPIA

OI ΣKIEΣ TOY ΠYPΓOY
Οι σκιές του πύργου
Πάντα και Πουθενά
Το γράμμα του κόσμου
Το σακάκι του πόνου
Το κοριτσάκι με το κερί
Τα απαγορευμένα φτερά
Δεν ήταν μόνο υπόσχεση
Ο ανοιχτός πύργος
Η δεύτερη συνάντηση
Οι ζωές της στάχτης
Το κλάμα του μπαγλαμά
Ο άνθρωπος της άμμου
Το νησί της ερήμου
Η ανάσταση της πληγής
Η επιστροφή του χρόνου
Ο ωκεανός του γέροντα
Το όνειρο της ζωής
Στο μέτωπο της ζωής
Η αποκάλυψη του φίλου
Η Κυριακή του…

ΣTO ΣTAYPOΔPOMI TOY ΓAΛAZIOY
Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου
Το φως της στιγμής
Η πελάδα του κόσμου
Η πύλη του χρόνου
Οι φιλενάδες κι ο ανεμόμυλος
Το ημερολόγιο του Πέτρου
Δημιουργός μνήμης
Ο τάφος κι η αθανασία
Το φως του ωκεανού
Το παραμύθι της Μαρίνας
Η δεύτερη ζωή
Ο πίνακας της ελευθερίας
Ο λαβύρινθος του πάθους
Η ελευθερία του θανάτου
Το όνειρο της αθανασίας
Η μεταμόρφωση της Αθανασίας
Όταν το παρελθόν είδε το μέλλον
Ο φόνος του σωτήρα
Ο κρυφός αδελφός
Η σταύρωση του ωκεανού


BIBΛIA

LA COULEUR DES CAMELEONS
LE TEMPS DES CAMELEONS
LE SENS DES CAMELEONS
LE DON DES CAMELEONS
LE X DES CAMELEONS


NOYBEΛEΣ

TO ΣXIΣMENO XPΩMA
H MNHMH TOY KEPIOY


OΠEPA

O KENTAYPOΣ KI O TITANAΣ
Πράξη Α: ΠΑΡΕΛΘΟΝ
α1 : (Aρια) Η προφητεία της θεάς
α2 : (Aρια) Η αθανασία του ονείρου
α3 : Ο ωκεανός της στιγμής.
β1 : (Aρια) Ο ορίζοντας της σοφίας
β2 : Οι μυρμιδόνες του πεπρωμένου.
β3 : (Aρια) Ο μύθος του νόθου.
γ1 : Ο πρώτος δάσκαλος της ζωής.
γ2 : (Aρια) Όλος ο κόσμος σε μια πυγμή.
γ3 : (Aρια) Όλη η ζωή σε μια στιγμή.
δ1 : Μετά.
δ2 : (Aρια) Ο πόθος της θεάς.
δ3 : (Aρια) Πριν.
ε1 : Ο κόσμος της μοναξιάς.
ε2 : Το τέλος της αρχής.
ε3 : (Aρια) Το άνοιγμα της πληγής.
Πράξη B: MEΛΛON
α1 : (Aρια) Γιατί;
α2 : (Aρια) Τα όρια της σοφίας.
α3 : Ο τελευταίος δάσκαλος της ζωής.
β1 : (Aρια) Δημιουργία ωκεανού.
β2 : Η αρχή του τέλους.
β3 : (Aρια) Η κραυγή της σιωπής.
γ1 : Η συμπόνια του Προμηθέα.
γ2 : (Aρια) Η αθανασία του θανάτου.
γ3 : (Aρια) Η κατάρα της ζωής.
δ1 : Η αδικία της Θεάς.
δ2 : (Aρια) Ο θρήνος της θεάς.
δ3 : (Aρια) O τάφος της αθανασίας.
ε1 : Η καταδίκη του Προμηθέα.
ε2 : Η εξορία του Προμηθέα.
ε3 : (Aρια) Το μοιρολόι του Προμηθέα.