Η δύναμη του αδυνάτου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Plays

Πρόσωπα

Αλέκος
Αλεξία
Αναγνώστης
Χαρά
Χάρης

Σκηνές

Σκηνή Α’ : Η δύναμη του αδυνάτου
Σκηνή Β’ : Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου
Σκηνή Γ’ : De machatis tractoriis
Σκηνή Δ’ : Σημεία και τέρατα
Σκηνή Ε’ : Καινοτόμα σχήματα
Σκηνή ΣΤ’ : Θέμα χρόνου
Σκηνή Ζ’ : Τα μυστικά της σφαίρας και του κυλίνδρου
Σκηνή Η’ : Graeciae gremium
Σκηνή Θ’ : Οι δάσκαλοι της ανθρωπότητας
Σκηνή Ι’ : Δράση – αντίδραση
Σκηνή ΙΑ’ : Τέρας γνώσης
Σκηνή ΙΒ’ : Μεταξύ 265/153 και 1351/780
Σκηνή ΙΓ’ : Από το Δx στο dx
Σκηνή ΙΔ’ : Το έργο και η πράξη
Σκηνή ΙΕ’ : Ιερός Λόχος
Σκηνή ΙΣΤ’ : Μελωδία και Αντίστιξη
Σκηνή ΙΖ’ : Στο παλάτι του Νέστορα
Σκηνή ΙΗ’ : Η δικαιοσύνη της νοημοσύνης
Σκηνή ΙΘ’ : Η νύχτα της ανθρωπιάς
Σκηνή Κ΄: Κεφτεδάκια και σουτζουκάκια

Αναφορές

ARCHIMEDE Œuvres

De la sphère et du cylindre
La mesure du cercle
Sur les conoïdes et les sphéroïdes

Les Belles Lettres, Paris

Μελέτες περί Αρχιμήδη

BIBLIOTHECA  AUGUTANA : Archimedes 287 – 212 a. Chr. n.

The Archimedes Palimpsest