Հայ ռազմաՎարական միՏՔԸ

N. Lygeros

Հայ ռազմաՎարական միՏՔԸ

“La pensée stratégique arménienne”

Վարուժան Սիրապյանի

գլխավորությամբ

Նիկոս Լիգերոս Խարալամբոս ՊետիՆոս Բենիամին ՊողոսյաՆ Մհեր սահակյաՆ եղիա ԹաշչյաՆ