28971 - Μικρή Άσκηση

Ν. Λυγερός,
Σχεδιασμός: Ρ. Καρτέρη