13236 - Ακόμα περιμένουμε

Ν. Λυγερός

Ακόμα περιμένουμε
άλλες αναγνωρίσεις
της γενοκτονίας
των Ασσυρίων
γιατί οι σύλλογοι
δεν προβληματίζονται
παρά μόνο
για το δικό τους
πρόβλημα
λες και δεν υπάρχουν
άλλα εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας
αλλά εμείς συνεχίζουμε
να μελετούμε
το ίδιο θύμα
από όλες τις πλευρές
για να ξέρει ο θύτης
ότι δεν σταματάμε.