13291 - Πήλινο προσωπείο Διονύσου Θράκης. (Feutre sur papier A5)

Ν. Λυγερός

Feutre sur papier A5