26979 - Παρατηρήσεις πάνω στο άρθρο 4 του Συντάγματος της Αφρικανικής Ένωσης

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

  • Post Category:Articles

Άρθρο 4
Αρχές

Η Αφρικανική Ένωση λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
Α. (α) Κυρίαρχη ισότητα και αλληλεξάρτηση όλων των Κρατών μελών της Ένωσης.
Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο για την ισορροπία δυνάμεων αλλά επίσης και στις σχέσεις.
Β. (β) Σεβασμός των υφιστάμενων συνόρων τη στιγμή της προσχώρησης στην ανεξαρτησία.
A priori, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον αυτής της αναφοράς, αλλά στην πράξη βλέπουμε ευαίσθητες διαφορές κι όχι μόνο ευαισθησίες. Θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να δούμε κατά πόσο η Αφρικανική Ένωση είναι ικανή να επιβάλει το όραμά της και τη θέλησή της στα Κράτη μέλη για να μην υπάρξουν δομικές ασυνέπειες.
Γ. (γ) Συμμετοχή των αφρικανικών λαών στις δραστηριότητες της Ένωσης.
Δ. (δ) Δημιουργία μιας κοινής αμυντικής πολιτικής για την αφρικανική ήπειρο.
Μια θέληση σαφής και ξεκάθαρη αλλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα αφού έχουμε συγκρούσεις εσωτερικές ακόμα και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσα στα Κράτη μέλη με την υποστήριξη και τη διαχείριση χωρών που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους.
Ε. (ε) Ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων ανάμεσα στα Κράτη μέλη της Ένωσης με τους κατάλληλους τρόπους που μπορούν να αποφασιστούν από τη Συνέλευση της Ένωσης.
Αυτό δείχνει τη συνειδητοποίηση της δυσκολίας στο προηγούμενο σημείο.
Ζ. (ζ) Απαγόρευση προσφυγής ή απειλή για χρήση βίας ανάμεσα στα Κράτη μέλη της Ένωσης.
Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη μόνο ποια είναι η θέση της Ένωσης όταν αυτή δεν γίνεται σεβαστή;
Η. (η) Μη ανάμειξη ενός Κράτους μέλους στις εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου Κράτους μέλους.
Θ. (θ) Το δικαίωμα της Ένωσης να επεμβαίνει σε ένα Κράτος μέλος από απόφαση της Συνέλευσης, σε κάποιες σοβαρές συνθήκες, όπως: για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας.
Ένα ουσιαστικό σημείο από την σκοπιά των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας. Είναι η γενίκευση του δικαιώματος της ανάμειξης σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών προβλημάτων.
Ι. (ι) Ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στα Κράτη μέλη της Ένωσης και το δικαίωμά τους να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια.
Κ. (κ)Δικαίωμα των Κρατών μελών να κάνουν έκκληση της παρέμβασης της Ένωσης για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας.
Το ενδιαφέρον αυτού είναι ο θεσμικός χαρακτήρας. Δεν πρόκειται λοιπόν για μία αντιμετώπιση κατά περίπτωση. Είναι με αυτό το νόημα που έχει περισσότερη ισχύ, μόνο που πρέπει να υλοποιηθεί.
Λ. (λ) Προώθηση της συλλογικής αυτό-εξάρτησης μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης.
Μ. (μ) Προώθηση της ισότητας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.
Αυτή η προώθηση είναι ενδεικτική της θέλησης και της απουσίας της πραγματικότητας. Αυτό είναι κυρίως εμφανές στο σημερινό πλαίσιο.
Ν. (ν)Σεβασμός των αρχών της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου και της ορθής διακυβέρνησης.
Βεβαίως αυτό είναι απαραίτητο αλλά πώς να πεισθούμε όταν μελετούμε κάποιες περιπτώσεις ακραίες όπου αυτός ο σεβασμός δεν επικαλείται πια.
Ξ. (ξ) Προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης για να επιτευχθεί η ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη.
Ο. (ο) Σεβασμός του ιερού χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής και καταδίκη και απόρριψη της ατιμωρησίας, των πολιτικών δολοφονιών, των πράξεων τρομοκρατίας και ανατρεπτικών ενεργειών.
Όσο αναφορά την τρομοκρατία μία επικύρωση θα ήταν απαραίτητα για να κατανοήσουμε όχι μόνο το διακύβευμα αλλά επίσης και τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Π. (π) Καταδίκη και απόρριψη των αντισυνταγματικών αλλαγών κυβέρνησης.
Αυτό το σημείο είναι μέρος των θεμελίων της Αφρικανικής Ένωσης και χωρίς αμφιβολία το μόνο που επιτρέπει την ενεργοποίηση της αναστολής όπως ορίζει το άρθρο 30.