3269 - Από τον µετασχηµατισµό του Legendre στον µετασχηµατισµό του Carathéodory

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles