49032 - Όσοι σου μιλούν

Όσοι σου μιλούν
από μακριά
και γενικόλογα
επειδή δεν έχουν
καμιά εικόνα
της πραγματικότητας
και λειτουργούν
με στερεότυπα
της ιδεολογίας τους
αποτελούν
σπατάλη χρόνου
για σένα
εκτός αν τους βάλεις
γρήγορα στη θέση τους
και σταματήσουν
την ανούσια
επιχειρηματολογία τους
γιατί θα δουν
την αλήθεια.