49123 - Τα πρωτόκολλα

Ν. Λυγερός

Τα πρωτόκολλα
είναι αποτελεσματικά
σε περίπτωση
κρίσης
γιατί τα έχουμε σκεφτεί
από πριν για το μετά
έχουν λοιπόν
μια στρατηγική
διάσταση
που πρέπει
να ακολουθήσει
η Ανθρωπότητα
όταν δέχεται
επιθέσεις.