51304 - Μία ανακάλυψη

Ν. Λυγερός

Μία ανακάλυψη
που δεν μπορεί
να μοιραστεί
είναι μνήμη
που θα γίνει
ανάμνηση
στο μέλλον
αν δεν βρεθεί
κάποια συνέχεια
που δεν ξέχασε
το παρελθόν.