52446 - Η κυρία με τη μάσκα

Ν. Λυγερός

– Ποια είναι αυτή η κυρία;
– Ήταν στο ταμείο…
– Δεν σε καταλαβαίνω…
– Κι όμως είναι σημαντικό… Τώρα …
– Για τι σου μίλησε;
– Έδινε εξηγήσεις στους πελάτες…
– Ήταν και άλλοι πελάτες;
– Είχαν βγει όταν μου μίλησε…
– Τι είπε;
– Αρχικά μου μίλησε για τους αστρολάβους…
– Κατάλαβα!
– Μετά είδε ότι εξέταζα τον πίνακα…
– Με τα δέντρα…
– Και μου μίλησε μόλις άκουσε…
– Τις δύο λέξεις;
– Ναι, μου πρότεινε να πάρω δύο τετράδια…
– Δύο;
– Ένα γαλάζιο κι ένα κόκκινο…
– Δεν σου έδωσε επιλογή.
– Δεν είπε περισσότερα.
– Ούτε για τα μαγικά ραβδιά;
– Αυτό έγινε μετά…