59888 - Γιατί δεν λες

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν λες
πόσο σημαντική
ήταν η συμβολή
της Αμερικής
για να έρθει
το τέλος
των αποικιών
μέσω
του δευτέρου
παγκοσμίου
πολέμου.