60144 - Αν μάθει

Ν. Λυγερός

Αν μάθει
μαζί σου
τα πρώτα
γράμματα
ο μικρός
άνθρωπος
θα θυμάται
τι δώρο
του έκανες
παλιά.