60318 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
στη νεκρόπολη
σκέφτηκε
να φτιάξει
ένα τάφο
για όσους
δεν έχουν
κανένα
επειδή
δεν βρέθηκε
το πτώμα τους.