60639 - Ο Τελεστής

Ν. Λυγερός

Ο Τελεστής
του Χρόνου
επιτρέπει
την ενοποίηση
θεμελιακών
εννοιών
που δεν μπορείς
να φανταστείς
χωρίς μελέτη
της καινοτομίας
της στρατηγικής.