60661 - Η δειλία

Ν. Λυγερός

Η δειλία
συνδυάζεται
με τον δογματισμό
γιατί αυτός
παράγει
την ψευδαίσθηση
της ασφάλειας
για όσους
αποφεύγουν
να μιλούν
με τον Χριστό.