60680 - Τα βασανιστήρια

Ν. Λυγερός

Τα βασανιστήρια
πριν τη σταύρωση
ήταν πάντα
ένας τρόπος
για να μειωθεί
το θύμα
και να εξευτελισθεί
η αξιοπρέπειά του
για να δικαιολογηθεί
και η πράξη
βαρβαρότητας.