60682 - Το πιάνο

Ν. Λυγερός

Το πιάνο
είναι όργανο
συνέχειας
που ενισχύθηκε
σε σχέση
με τις ικανότητες
του τσέμπαλου
ήταν η οδός
για να έχει
διάρκεια
το όργανο.