60714 - Η συμμετοχή

Ν. Λυγερός

Η συμμετοχή
είναι τρόπος
συμπαράστασης
γι’ αυτό είναι
τόσο καλό
να δίνεις
πρόσβαση
στους άλλους
για να ζήσουν
τις αποστολές.