60761 - Η διαθήκη

Ν. Λυγερός

Η διαθήκη
είναι βαθιά
υπόσχεση
επειδή
έχει
βάθος χρόνου
και δεν μπορείς
να την εκφυλίζεις
κάνοντας χρήση
μόνο της λέξης
υπόσχεση.