60867 - Δες τα τείχη

Ν. Λυγερός

Δες τα τείχη
του κάστρου
όταν τα κανόνια
είχαν μεγαλύτερη
ισχύ
και θα ανακαλύψεις
τη δυναμική
της στατικής,
την πλαστικότητα
της ανθεκτικότητας.