60881 - Αν το ψηφιδωτό

Ν. Λυγερός

Αν το ψηφιδωτό
δεν ραγίζει
είναι γιατί
εκ φύσης
είναι ήδη
ραγισμένο
και γι’ αυτό
δεν σπάζει
μέσω
επιθέσεων
των κοινωνιών.