61085 - Αρνείται

Ν. Λυγερός

Αρνείται
τη Γενοκτονία
που διέπραξε
η Τουρκία
και είναι
περήφανη
για μία μάχη
στην οποία
σε κάθε
επίπεδο
συμβουλεύτηκε
τη Γερμανία.