61121 - Πάνω στον κορμό

Ν. Λυγερός

Πάνω στον κορμό
είχε γραφτεί
μια ιστορία
που διάβαζες
χάρη στον φλοιό
έτσι με την αγκαλιά
θα ζήσεις
κομμάτια ουσίας
του παρελθόντος.