61145 - Ο πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο πολιτισμός
είναι πολύτιμος
και δεν μπορεί
να συμβιβαστεί
στην Ελλάδα
με καθυστερημένες
ιδεολογίες
που δεν αντέχουν
την ύπαρξη
του Ελληνισμού
ενώ είναι δώρο
του Χρόνου
στην Ανθρωπότητα.