61402 - Ποιος βλέπει

Ν. Λυγερός

Ποιος βλέπει
σε μια άσκηση
ζωής ή θανάτου
τα κοινά στοιχεία
που υπάρχουν
με την επίλυση
προβλημάτων
για τους Αθώους
που αναζητούν
υποστήριξη
Ανθρωπότητας.