62667 - Αν το κάστρο

Ν. Λυγερός

Αν το κάστρο
είναι φτιαγμένο
για να σώζεται
πριν πέσει
στα χέρια
του εχθρού
τότε θα μείνει
απόρθητο
και θα συνεχίζει
να ζει
εντός του αιώνα
της ιστορίας.