63833 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
είναι
να έχεις
ανθρώπινη
συμπεριφορά
ακόμα
και με ένα ον
που δεν είναι
ανθρώπινο
διότι είναι
υπέρβαση.