63878 - Στη ζώνη επαφής

Ν. Λυγερός

Στη ζώνη επαφής
του ΙΣΤ’
και ΙΖ’ αιώνα
βρισκόταν
το σημείο
η εστία
του κατοπτρικού
φαινομένου
έτσι
βρέθηκαν
στην Πλατεία
San Marco.