63903 - Οι Ταλιμπάν

Ν. Λυγερός

Οι Ταλιμπάν
είναι υποχρεωμένοι
να κρατήσουν
τις υποσχέσεις τους
λόγω γεωπολιτικής
ισορροπίας
στο εξωτερικό
αλλά και στο εσωτερικό
λόγω αντιπαράθεσης
με τη Daesh.