63905 - Τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα δεδομένα
του Αφγανιστάν
ήταν προβλέψιμα
ειδικά
ότι το πρόβλημα
ήταν η τρομοκρατία
και η γεωπολιτική
και όχι
τα ανθρώπινα
δικαιώματα
αφού η χώρα
δεν προστατεύει
τον εαυτό της.