64065 - Για τους Φαρισαίους

Ν. Λυγερός

Για τους Φαρισαίους
η υψηλή
χριστολογία
ήταν όχι μόνο
προκλητική
αλλά
και βλάσφημη
γι’ αυτό
οι τριβές
έγιναν
όλο και πιο ισχυρές.