64230 - Υπάρχει το σενάριο

Ν. Λυγερός

Υπάρχει το σενάριο
της τοποθέτησης
της Σχολής
του Ιωάννη
στην Έφεσο
λόγω θέσεων
όχι μόνο
ενάντια της Ρώμης
αλλά και των συναγωγών
της Σμύρνης
και της Φιλαδέλφειας.