64263 - Συνειδητοποίησες

Ν. Λυγερός

Συνειδητοποίησες
πότε
ότι ο Ιωάννης
είναι ο μοναδικός
αρσενικός
Μαθητής
που δεν εγκατέλειψε
ποτέ
τον Χριστό
έως το τέλος
αλλά και μετά;