64325 - Πιο ανθεκτικές

Ν. Λυγερός

Πιο ανθεκτικές
είναι οι Επιστολές
και για αυτό
συνοδεύουν
το Ευαγγέλιο
σύμφωνα
με την επιλογή
του Αγίου Ειρηναίου
για να το ενισχύσουν
ερμηνευτικά.