64474 - Στο μάθημα

Ν. Λυγερός

Στο μάθημα
της Πραγματολογίας
υποστηρίχθηκε
η εργασία
για τον Δίσκο
της Φαιστού
μέσω
της μεθόδου
του Morelli
για να βρεθεί
η διαφορά
που έκανε
τη διαφορά.