64520 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
στην τελειότητα
εντός της παλιάς
συνοικίας
παίρνουν
σάρκα και οστά
όταν αντιλαμβάνεσαι
πόσα στοιχεία
ιστορικά
εμπλουτίζουν
την πραγματικότητα.