64750 - Ο Boris Vian

Ν. Λυγερός

Ο Boris Vian
ως Vernon Sullivan
έγραψε
βιβλίο
όπου ο ήρωας
ήταν ο Docteur Schutz
χρησιμοποιώντας
τον φίλο του
Marcel Paul
Schützenberger.